Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
KASA BILETOWA

telefon:

+48 (12) 619 87 33
+48 (12) 619 87 21 wew. 33

czynna


wt. - pt. w godz. 10-14, 15-19

 REZERWACJA

tel/fax:

tel. +48 (12) 619 87 22

e-mail:

Sprawozdanie z działalności 2010-2012

Rewitalizacja Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej.

W marcu 2010 roku nowym prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej została Pani Elżbieta Dendura.
Od tego momentu działalność Stowarzyszenia nabrała rozpędu ku satysfakcji krakowskich melomanów i chyba samej Filharmonii. Nowa Pani Prezes pełna energii i pomysłów, rzuciła się w wir porządkowania i przygotowywania nowego planu działalności. Minęło półtora roku od tego momentu i oto przyszedł czas na pierwsze podsumowania i sprawozdanie na koniec 2011 roku.
Nastąpiły duże zmiany w sposobie zarządzania, ale chyba najważniejsze jest to, że Stowarzyszenie zaistniało w świadomości melomanów. Zaczęły pojawiać się ciekawe imprezy, wykłady i wycieczki, które mają na celu propagowanie kultury muzycznej, zainteresowanie muzyką coraz szerszych kręgów Krakowian, czyli w praktyce  reklamę dla Filharmonii. Zadanie trudne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, że Stowarzyszenie dysponuje bardzo skromnymi środkami finansowymi, a więc działalność ta opiera się wyłącznie na społecznym zaangażowaniu wielu ludzi i świetnych projektach, których autorką, duszą i motorem jest Pani Prezes.

Pierwszym długofalowym projektem, który został zapoczątkowany w październiku 2010r. jest cykl wykładów pod wspólnym tytułem „Przed koncertem o koncercie”. Wykłady są źródłem informacji o kompozytorach i ich epokach i są ilustrowane fragmentami utworów. Stanowią wspaniały merytoryczny wstęp do koncertu. Wykłady te prowadzi dr  Piotr Lityński.

Red. Melomanka
 ROK 2010

16 września 2010
Mamy Rok Chopinowski i wystawa rzeźby pt. „Chopin – dialog przestrzeni” znakomicie wpisuje się w cykl rocznicowych obchodów. Znani krakowscy artyści rzeźbiarze zaprezentowali swoje, Chopinem inspirowane dzieła: Władysław Dudek, Mariusz Dydo, Jerzy Kędziora, Marian Konieczny, Krystyna Nowakowska, Jerzy Nowakowski, Maria Preis-Podczerwińska, Aleksander Śliwa, Janusz Wątor i Ewa Wójcik-Konstantinowska. Niezwykłe dzieła w należnym im miejscu - Złotej Sali Filharmonii, wspaniała atmosfera wernisażu, wreszcie elegancki poczęstunek, wszystko to sprawiło, że był to niezapomniany wieczór, gdzie przestrzeń muzyczna, tajemnicza i ulotna, splatała się z tą namacalną i konkretną wyrafinowaną formą rzeźbiarską, dla której była inspiracją. Finisaż wystawy odbył się
w Galerii Sztuki Grodzka.

15 października 2010
Pierwszy z cyklu wykładów „O koncercie przed koncertem”. Tematem wykładu był Piotr Czajkowski i jego twórczość. Spotkanie i poczęstunek w Złotej Sali w przerwie koncertu dedykowane było lekarzom z okazji dnia ich patrona – św. Łukasza.

17 grudnia 2010
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Szostakowicz i Orff – sylwetki kompozytorów i ich dzieła na tle epoki”.
 ROK 2011

22 stycznia 2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem”. Goldberg Trio zagrało utwory J. Haydna,
L.v Beethovena, P. Viardot-Garcia i L. Ferrenc.

4 lutego 2011
Z okazji 50 rocznicy sprowadzenia arrasów wawelskich do Polski po II Wojnie Światowej, przed koncertem odbył się wykład pani M. Hennel-Bernasikowej o arrasach pt. „ Muzyka
ze złota nicią w tle”.  

18 lutego 2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Prokofiew i Rachmaninow – dwa spojrzenia na muzykę”.

18 marca.2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Klasycy wiedeńscy z dwóch różnych epok”.

7-10 kwietnia 2011
Stowarzyszenie Przyjaciół FK postanowiło towarzyszyć naszej orkiestrze w jej gościnnym koncercie w Filharmonii Wrocławskiej. Jakież miłe zdziwienie dyrygenta – Pawła Przytockiego i muzyków, gdy nagle wśród braw, część widzów na sali wstaje i zgotowuje wykonawcom owację na stojąco. To przecież znajome twarze z Krakowa. Tak właśnie wierna publiczność jeździ za swoją orkiestrą!
Koncert ten stał się pretekstem do zorganizowania 3-dniowego wypadu do Drezna. Pod hasłem „Wiosenne Divertimento” , uczestnicy mieli okazję wysłuchania koncertu, tym razem w wykonaniu orkiestry drezdeńskiej pod batutą J. Axelroda. W programie było także zwiedzanie Drezna i Miśni, a w drodze powrotnej także Wrocławia.

15 kwietnia 2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Francuscy mistrzowie instrumentacji,
M. Ravel F. Poulenc”.

13 maja 2011
Rozpoczął się cykl koncertów chóralnych i spotkań w ramach festiwalu Spotkania Kultur. Gościem festiwalu była Finlandia, a patronem całego przedsięwzięcia J.E. Ambasador Finlandii pan Vesa Himanen. Festiwal miał na celu przybliżenie Polakom Finlandii i jej bogatej kultury w zakresie filmu, architektury i śpiewu chóralnego.
Organizatorem festiwalu było nasze Stowarzyszenie i Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. W Dworku właśnie odbył się pierwszy koncert męskiego chóru fińskiego „Psaldo” pod batutą Matti Apojalakti.

14 maja 2011
Kolejny koncert festiwalowy w kościele św. Marcina. Fiński Chór Psaldo wystąpił wraz
z Chórem Mieszanym Katedry Wawelskiej pod batutą Andrzeja Korzeniowskiego.

31 maja 2011
W ramach Festiwalu Spotkania Kultur, w Dworku Białoprądnickim odbył się pokaz filmu fińskiego „Para do życia” w reżyserii Mika Hotakainen. Po filmie dyskusję poprowadziła
dr Urszula Tes – filmoznawca.

9 czerwca 2011
Festiwal Spotkania Kultur – Fińska Architektura i Design. Spotkanie w Dworku Białoprądnickim z architektami Katarzyną Bebelską i Bartoszem Dendurą, ilustrowane pokazem multimedialnym.

14 czerwca 2011
Festiwal Spotkania Kultur – Klub Filmowy przedstawił film fiński pt. „Dom ciemnych motyli”. Pani dr Urszula Tes poprowadziła po filmie dyskusję.

17 czerwca 2011
Festiwal Spotkania Kultur. Polsko-fiński koncert chóralny w Dworku Białoprądnickim. Wystąpił  fiński chór męski „Kaaderilaulajat” i Krakowskie Towarzystwo Śpiewacze Echo.
Był to zarazem ostatni koncert, trwającego przez cały miesiąc, Festiwalu Spotkania Kultur. Po okolicznościowych przemówieniach, wymianie podarunków, wspólnych śpiewach
i wspaniałym poczęstunku, doszliśmy do wniosku, że tak udane przedsięwzięcie należy w następnych latach kontynuować.

22-25 września 2011
„Muzyczny koniec lata” – pod takim tytułem Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę muzyczną na Morawy śladami kompozytorów: Mahlera, Janacka i Martinu. Była to nie tylko wycieczka krajoznawcza, ze zwiedzaniem malowniczych miasteczek, kościołów i muzeów poświęconych tym kompozytorom, ale była to też podróż w krainę tworzonej przez nich muzyki. Przewodnikiem po tej krainie był dr Piotr Lityński. Już w autokarze uczestnicy wycieczki przygotowywani byli do każdego etapu  zwiedzania, słuchali fragmentów utworów, zapoznawali się z postaciami kompozytorów i ich dziełami, a także epoką w jakiej żyli. Taki typ zwiedzania wywołuje o wiele silniejsze wrażenia, które pozostają na dłużej w pamięci. Ten rodzaj wycieczek wejdzie na stałe do programu Stowarzyszenia.

8 października 2011
Verdi – wspomnienie z okazji 110 rocznicy śmierci Giuseppe Verdiego – prelekcję w Złotej Sali, wygłosił  p.Sławomir Pietras, dyrektor teatrów operowych i festiwali. Specjalnymi gośćmi byli lekarze, którzy obchodzili w ten sposób dzień swojego patrona – św. Łukasza.

25 października 2011
Działająca prężnie organizacja wymaga stosownej oprawy i znaku, który byłby na pierwszy rzut oka rozpoznawalny i kojarzony z tą organizacją. Te same zasady obowiązują również w przypadku każdego stowarzyszenia, które musi samo zdobywać środki na swoją działalność, musi być więc szybko rozpoznawalne i posługiwać się w tym celu wyraźnym logo. Ta myśl przyświecała pani Prezes, gdy ogłosiła konkurs na logo Stowarzyszenia. Pomysł podchwycili artyści i nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego –pan prof. Stanisław Hryń, panowie prof. Władysław Pluta i dr Jędrzej  Bobowski. Przez kilka miesięcy młodzież akademicka pod ich kierunkiem, pracowała nad koncepcją plakatu i znaku graficznego dla Stowarzyszenia, by w sposób przejrzysty, lapidarny i artystyczny przekazać ideę i cel jego działalności.
Wśród 21 prac, w drodze konkursu, zostały 3 prace nagrodzone i 3 wyróżnione. Nagrodę główną  zdobyła p. Małgorzata Płoucha i jej projekt stanie się znakiem graficznym Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej. Do dyplomu dołączona została nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych, której fundatorem jest meloman i sympatyk Stowarzyszenia.
Dwie równorzędne nagrody przypadają pani Mami Futakami i panu  Karolowi Siwkowi.
Do dyplomów są również dołączone nagrody finansowe w wys. po 500 złotych. Fundatorem ich są: Stowarzyszenie i pan prof. St. Hryń.
Ponadto wyróżniono jeszcze trzy prace, których autorami są: Katarzyna Machałek,  Aleksandra Rak i  Kamila Figura.  Nagrody książkowe dla autorów wyróżnionych prac ufundował pan prof. St. Hryń.
Jeśli dodać, że wernisaż i uroczystość wręczenia nagród odbywały się w Złotej Sali Filharmonii Krakowskiej, że towarzyszył temu krótki koncert na marimbie w wykonaniu studenta III roku Akademii Muzycznej, w klasie perkusji – p.Jacka Dwojaka, a całość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, to należy uznać i pomysł i wydarzenie za bardzo udane i …unikatowe.

10-13 listopada 2011
„Jesienne Intermezzo” – to kolejna muzyczna wycieczka, tym razem do Berlina. Ta wycieczka obfitowała w niezwykłe koncerty i uroczystości a także zwiedzanie miasta, jego muzeów i atrakcji. Niezwykle interesujące było nocne zwiedzanie kopuły Reichstagu. Już pierwszego dnia wielkim przeżyciem był świetny koncert Royal Philharmonic Orchestra
z Londynu w Filharmonii Berlińskiej. Sam dyrygent, Maestro Charles Dutoit, przyjął uczestników wycieczki po koncercie u siebie i w miłej dedykacji, dał wyraz swojej sympatii dla Polski. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 listopada obchodzono uroczyście, wystawną kolacją pod samą Bramą Brandenburską.

Duet organizatorów: Elżbieta Dendura i Piotr Lityński, zorganizował całą wycieczkę precyzyjnie z dbałością o każdy szczegół a uczestnicy otrzymali sporą dawkę wiedzy
i przeżyć artystycznych. Dowodzą tego liczne zapisy melomanów na kolejne wycieczki tego rodzaju.

18 listopada 2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Czeski koncert”. W programie – utwory
B. Smetany, A. Dvorzaka i B. Martinu.

2 grudnia 2011
Wykład z cyklu „O koncercie przed koncertem” pt. „Wielkie dzieła na mały zespół”. Kwartet „Kwadrofonik” zagrał utwory W. Lutosławskiego, I. Strawińskiego i K. Szymanowskiego.

Komentarz na koniec roku

Z powyższego sprawozdania wynika, że Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej w swojej nowej formule, od połowy 2010 do końca 2011 roku, zorganizowało 3 wycieczki muzyczne i 18 imprez kulturalnych, w tym 8 wykładów z cyklu „O koncercie przed koncertem”. To dużo, ale przecież nie o ilość idzie. Stowarzyszenie pod kierunkiem pani Elżbiety Dendury, to nie tylko grupa osób, to aktywnie popularyzująca muzykę instytucja, która wpisała się znakomicie w muzyczny krajobraz Krakowa i pozyskuje dla Filharmonii wielu nowych sympatyków i słuchaczy.

Z podziękowaniem za dotychczasową działalność Stowarzyszenia i nadzieją na równie bogaty program w 2012 roku    
MelomankaROK 2012

Program wykładów „O koncercie przed koncertem”:

20.01.2012 – „W Bożonarodzeniowym nastroju”
H. J. Botor – Kolędy i pastorałki
A. Honegger – Une cantate de Noël

03.02.2012 -
M. Ravel  
-Alborada del gracioso ze suity Miroirs
-Koncert fort. D-dur na lewą rękę
-Dafnis i Chloe (1 i 2 suita)


30.03.2012
A. Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88
S. Rachmaninow – I Koncert fort. fis-moll op.1
R. Strauss – Poemat symf. Dyl Sowizdrzał

20.04.2012
A. Zubel – Percussion store /prawykonanie/
S. Prokofiew – II Konc. skrzypcowy g-moll op.63
J. Brahms – IV Symfonia e-moll op.98

18.05.2012
G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell
S. Rachmaninow – II Koncert fort. c-moll op.18
M. Ravel – Moja matka gęś
O. Respighi – Pinie rzymskie

01.06.2012 - zakończenie sezonu
K. Szymanowski – 3 Pieśni kurpiowskie op.58
K. Szymanowski – IV Symf. koncertująca op.60
I. Strawiński – Suita z baletu Pietruszka

Serdecznie zapraszam wszystkich Melomanów

Elżbieta Dendura
Prezes Stowarzyszenia

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.Akceptuję